S cieľom zvýšiť úroveň ochrany Vašich osobných údajov sa zaväzujeme plne dodržiavať nové všeobecné nariadenie o ochrane súkromných dát GDPR. Viac informácií o ochrane a spracovaní osobných údajov v Slovenskej národnej galérii nájdete na stránke SNG.
 
Prosím vyplňte nasledovné údaje
* povinné

Slovenská národná galéria použije všetky informácie, ktoré nám poskytnete v tomto formulári, na posielanie emailov s novinkami a marketingovými aktivitami. Prosím potvrďte zaškrtnutím políčka "súhlasím'', že si dané informácie od nás prajete dostávať z vlastnej vôle: